Απόρρητο: Blog

4 + 1 Tips for the Maintenance of Bakery-Pastry Machines

The equipment you use in your bakery or patisserie is so as important as the raw materials you use to create your food products, but do not forget that the maintenance of your business's production equipment is also vital. There are some simple ways to maintain the longevity of the equipment helping you save time [...]
Blog

4+1 Συμβουλές Συντήρησης Μηχανημάτων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε στο αρτοποιείο ή στο ζαχαροπλαστείο σας είναι εξίσου σημαντικός με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε για την δημιουργία των προϊόντων σας, μην ξεχνάτε όμως ότι και η  συντήρηση του παραγωγικού εξοπλισμού της επιχείρησης σας είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι να διατηρήσετε την μακροζωία του εξοπλισμού βοηθώντας σας να [...]
Blog

Branding Αρτοποιείων & Ζαχαροπλαστείων

Σήμερα υπάρχουν επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς. Μπορούμε να δούμε την «εικόνα» αυτών των μεγάλων κερδοφόρων επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίμων. Η αρτοποιία είναι μια πανέμορφη τέχνη, η συσκευασία παρότι δεν έχει καμία επίδραση στη γεύση της τροφής σίγουρα όμως επηρεάζει κατά πολύ στην λήψη αποφάσεων του αγοραστή. Οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά για [...]
Blog

Τα 10 βήματα για ένα επιτυχημένο αρτοποιείο ή ζαχαροπλαστειο

1. ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ! Το Α και το Ω σε μια επιχείρηση αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής είναι να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Με την έννοια εξοπλισμός δεν εννοούμε μόνο τα μηχανήματα, τα σκεύη και τα εργαλεία, αλλά και τις εγκαταστάσεις καθώς και το έμψυχο δυναμικό που θα στελεχώσει κάθε πόστο. Ακόμη, βασικός [...]
Blog

4 + 1 Προώθητικες δράσεις και συμβουλές για Αρτοποιούς

Οι επιχειρήσεις του κλάδου της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής μπορούν να αναπτυχθούν κυρίως με τη διαφήμιση που γίνεται από στόμα σε στόμα, τις αναφορές και τις συστάσεις. Είναι πολύ σημαντικοί εκείνοι οι πρώτοι πελάτες που θα “αναλάβουν” αυτό το έργο. Με δεδομένο ότι τα έξοδα μιας τέτοιας επιχείρησης “τρέχουν” από την πρώτη ημέρα (και από τις προηγούμενες της [...]
Blog

LET’S GO SOCIAL!