Αυτόματες Γραμμές Παραγωγής

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ

Αυτόματο Tunnel Φούρνος - Ξηραντήριο στην ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ στο Ηράκλειο

“ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ”

Αυτόματη Γραμμή Παραγωγής με Εναπόθεση, Χάραξη & Κοπή / Ηράκλειο

LET’S GO SOCIAL!