Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η Ε. Βυνιχάκης & ΣΙΑ ΟΕ γνωρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα σάς ενδιαφέρει και λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε τέτοια πληροφορία που γνωστοποιείται θα αντιμετωπίζεται ως πολύτιμη ιδιοκτησία της.
Η παρούσα πολιτική περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παραχωρείται θα είναι ασφαλής και εμπιστευτική και θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρήθηκε.

Η Ε. Βυνιχάκης & ΣΙΑ ΟΕ γνωρίζει ότι σας ενδιαφέρει πώς και πού χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην παρούσα ιστοσελίδα έχουμε λάβει ειδική μέριμνα ώστε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα περιέρχονται σε εμάς να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής.

1  Προσωπικά δεδομένα
Τα μοναδικά δεδομένα προσωπικής φύσης που συλλέγουμε είναι τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εφ’ όσον κάνετε εγγραφή σε καποιες απο τις φορμες στην παρούσα ιστοσελίδα ή επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

2  Πιθανές χρήσεις προσωπικών δεδομένων
Κάθε προσωπικό δεδομένο που μας αποστέλλετε θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κάποιον από τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες σχετικές με το αίτημά σας

Για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες της Ε. Βυνιχάκης & ΣΙΑ ΟΕ που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ.

Για εσωτερική χρήση

Για να ειδοποιήσουμε τους χρήστες για τυχόν ενημερώσεις στην ιστοσελίδα

Για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς αναφέρονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

3  Κοινοποίηση
Πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε κανέναν χωρίς την συγκατάθεσή σας.

4  Μεταβολές στην πολιτική εμπιστευτικότητας
Εφόσον αποφασίσουμε οποιαδήποτε μεταβολή στην πολιτική εμπιστευτικότητας, η ενημερωμένη πολιτική θα αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα. Για οποιαδήποτε πρακτική μεταβολή στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, θα ζητήσουμε την συγκατάθεσή σας.

LET’S GO SOCIAL!