Επικαλυπτική Μηχανή – Στρωτήρας Σοκολάτας C25

Περιγραφή

Η επικαλυπτική μηχανή σοκολάτας C25 περιλαμβάνει στρωτήρα με χωρητικότητα κάδου 30kg και ανάδευση, ψυκτικό μηχάνημα, ταινία επικάλυψης πλάτους 18cm, δονητικό τραπέζι για φόρμες σοκολάτας. Διαθέτει ψηφιακά όργανα δίνοντας δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,1 οC. Διατίθεται  με τραπέζι μεταφοράς έτοιμου προϊόντος και είναι εξ’ολοκλήρου ανοξείδωτη

Φόρμα Ενδιαφέροντος


LET’S GO SOCIAL!