Επικαλυπτική Μηχανή – Στρωτήρας Σοκολάτας C40

Περιγραφή

Η επικαλυπτική μηχανή σοκολάτας C40 περιλαμβάνει στρωτήρα με χωρητικότητα κάδου 50kgκαι ανάδευση, ψυκτικό μηχάνημα, ταινία επικάλυψης πλάτους 24cm, δονητικό τραπέζι για φόρμες σοκολάτας. Διαθέτει ψηφιακά όργανα δίνοντας δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας με ακρίβεια 0,1 οC. Διατίθεται  με τραπέζι μεταφοράς έτοιμου προϊόντος και είναι εξ’ολοκλήρου ανοξείδωτη

Φόρμα Ενδιαφέροντος


LET’S GO SOCIAL!