Τα Νέα μας

Παρακάτω μπορείτε να διαβάζετε νέα μας καθώς και να ενημερώστε με πρόσφατες  δουλείες μας

Αυτόματη Γραμμή Κριτσινιού στην Σαβοιδάκης Α.Ε.
Αυτόματο Tunnel Ξηραντήριο – Φούρνος Καροτσιών στην Κρητών Άρτος ΑΕ
Αυτόματη Γραμμή Παραγωγής Παξιμαδιού στην Τσατσακής ΑΕ