Τα Νέα μας

Παρακάτω μπορείτε να διαβάζετε νέα μας καθώς και να ενημερώστε με πρόσφατες  δουλείες μας

Περιστροφικός φούρνος στο ζαχαροπλαστείο Εντελβάις
Εξοπλισμός του εργαστηρίου “Αρτοπωλείον” στον Άγιο Νικόλαο
Μηχανή παραγωγής προζυμιού στην Σαβοϊδάκης ΑΕ
Εξοπλισμός εργαστήριου επιχείρησης Μεσόγεια Αρτοποιία
Εξοπλισμός εργαστηρίου Κρητικός Φούρνος-Γεύσεις ΑΕ
Ηλεκτρικός φούρνος στο Αρτο-ζαχαροπαλστείο “Σωπασής”

Ιταλικός Ηλεκτρικός Τελαρωτός Αρτοκλίβανος Edison / Ηράκλειο